Nilai Tertinggi UCUN tahap 1 Tahun Pelajaran 2016-2017

10 Peserta didik dengan jumlah nilai tertinggi dalam UCUN tahap 1;

No NIS Nama L/P Kelas Jumlah Nilai
1 9995 Daniel Septianus L 9A 30.50
2 9994 Chandra Beixon L 9C 29.40
3 10141 Faradilla P 9F 29.15
4 10242 Hadena Laksanasaki L 9D 28.65
5 10114 Nita Sonia Nuraini P 9E 28.50
6 10088 Sandra Regita P 9C 28.45
7 10255 Muhammad Firdaus L 9A 27.85
8 10023 Adam Brilian Perdana L 9B 27.50
9 10035 Farah Novilianti P 9B 27.40
10 10132 Aryo Dwi Prasetyo L 9D 27.15

Peserta didik dengan nilai tertinggi mata pelajaran UN dalam UCUN 1;

No Mata Pelajaran Nama Kelas Nilai
1 Bahasa Indonesia Daniel Septianus 9A 8.80
Adam Brilian Perdana 9B 8.80
Diana Fitri Permatasari 9D 8.80
Haura Khansa Assyuja 9E 8.80
Afnan Iliya Tsabita 9F 8.80
2 Matematika Faradila 9F 8.00
3 Bahasa Inggris Aryo Fajrian Rizky 9H 9.20
4 IPA Chandra Beixon 9C 6.75